Antitrombin III-konsentrat, humant

Monografi

Monografinummer:0878 
Monografiversjon:01/2012 
  korrigert 11.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Antitrombin III-konsentrat, humant 
Engelsk:Human antithrombin III concentrate 
Latin:Antithrombinum III humanum densatum 

Synonymer

Kommentarer