Antitrombin III-konsentrat (humant)

Monografi

Monografinummer:0878 
Monografiversjon:01/2012 
  korrigert 8.6
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.0 
Ikrafttredelse:2020-01-01 
Publisering:2019-07 
Korrigeringsfrist:2019-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Antitrombin III-konsentrat (humant) 
Engelsk:Human antithrombin III concentrate 
Latin:Antithrombinum III humanum densatum 

Synonymer

Kommentarer