Amiloridhydrokloriddihydrat

Monografi

Monografinummer:0651 
Monografiversjon:04/2019 
  korrigert 10.4
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 10.4 
Ikrafttredelse:2021-04-01 
Publisering:2020-10 
Korrigeringsfrist:2020-11-30 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Amiloridhydrokloriddihydrat 
Engelsk:Amiloride hydrochloride dihydrate 
Latin:Amiloridi hydrochloridum dihydricum 

Synonymer

Kommentarer