Amiloridhydrokloriddihydrat

Monografi

Monografinummer:0651 
Monografiversjon:07/2017 
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 9.2 
Ikrafttredelse:2017-07-01 
Publisering:2017-01 
Korrigeringsfrist:2017-02-28 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Amiloridhydrokloriddihydrat 
Engelsk:Amiloride hydrochloride dihydrate 
Latin:Amiloridi hydrochloridum dihydricum 

Synonymer

Kommentarer