Atraktylodesjordstengel

Monografi

Monografinummer:2559 
Monografiversjon:01/2022 
Kategori:Urter og urtepreparater 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.2 
Ikrafttredelse:2023-07-01 
Publisering:2023-01 
Korrigeringsfrist:2023-02-28 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Atraktylodesjordstengel 
Engelsk:Atractylodes lancea rhizome 
Latin:Atractylodis lanceae rhizoma 

Synonymer

Kommentarer