Antazolinhydroklorid

Monografi

Monografinummer:0972 
Monografiversjon:01/2017 
  korrigert 11.0
Kategori:Monografier A-Å 
Publikasjon:Ph. Eur. 11.0 
Ikrafttredelse:2023-01-01 
Publisering:2022-07 
Korrigeringsfrist:2022-08-31 
 

Tittel - offisielt farmakopénavn

Norsk:Antazolinhydroklorid 
Engelsk:Antazoline hydrochloride 
Latin:Antazolini hydrochloridum 

Synonymer

Kommentarer