Monografititler

Søk

Kategori:  
Tittel begynner med:  
Språk:  
 

Søkeresultat

Mnr. Publikasjon K V S M NO EN LN
2589 Ph. Eur. 11.0         Abakavirsulfat Abacavir sulfate Abacaviri sulfas
0871 Ph. Eur. 11.0         Acebutololhydroklorid Acebutolol hydrochloride Acebutololi hydrochloridum
1281 Ph. Eur. 11.0         Aceklofenak Aceclofenac Aceclofenacum
1686 Ph. Eur. 11.0         Acemetacin Acemetacin Acemetacinum
1282 Ph. Eur. 11.0         Acesulfamkalium Acesulfame potassium Acesulfamum kalicum
0454 Ph. Eur. 11.0         Acetazolamid Acetazolamide Acetazolamidum
0872 Ph. Eur. 11.0         Aceton Acetone Acetonum
0967 Ph. Eur. 11.0         Acetylcystein Acetylcysteine Acetylcysteinum
2168 Ph. Eur. 11.0         Acetyldigoksin, b- Acetyldigoxin, b- Acetyldigoxinum, b-
2903 Ph. Eur. 11.2         Acetylen 1 %, i nitrogen Acetylene intermix (1 per cent) in nitrogen Acetylenum (1 per centum) in nitrogenio intermixtum
1485 Ph. Eur. 11.0         Acetylkolinklorid Acetylcholine chloride Acetylcholini chloridum
0309 Ph. Eur. 11.0         Acetylsalisylsyre Acetylsalicylic acid Acidum acetylsalicylicum
1383 Ph. Eur. 11.0         Acetyltryptofan, N- Acetyltryptophan, N- Acetyltryptophanum, N-
0968 Ph. Eur. 11.0         Aciklovir Aciclovir Aciclovirum
1385 Ph. Eur. 11.0         Acitretin Acitretin Acitretinum
2445 Ph. Eur. 11.0         Adapalen Adapalene Adapalenum
0800 Ph. Eur. 11.0         Adenin Adenine Adeninum
1486 Ph. Eur. 11.0         Adenosin Adenosine Adenosinum
1586 Ph. Eur. 11.0         Adipinsyre Adipic acid Acidum adipicum
2303 Ph. Eur. 11.0         Adrenalin Adrenaline Adrenalinum
0254 Ph. Eur. 11.0         Adrenalintartrat Adrenaline tartrate Adrenalini tartras
1886 Ph. Eur. 11.0         Afrikansk plommetrebark Pygeum africanum bark Pruni africanae cortex
0310 Ph. Eur. 11.0         Agar Agar Agar
2147 Ph. Eur. 11.0     X   Agnocastofrukt Agnus castus fruit Agni casti fructus
2309 Ph. Eur. 11.2     X   Agnocastofrukt, tørrekstrakt Agnus castus fruit dry extract Agni casti fructus extractum siccum
2105 Ph. Eur. 11.0         Agurkurtolje, renset Borage (starflower) oil, refined Boragonis officinalis oleum raffinatum
1585 Ph. Eur. 11.0         Akamprosatkalsium Acamprosate calcium Acamprosatum calcicum
2432 Ph. Eur. 11.0         Akantopanaksbark Acanthopanax bark Acanthopanacis gracilistyli cortex
2089 Ph. Eur. 11.0         Akarbose Acarbose Acarbosum
0307 Ph. Eur. 11.0         Akasiagummi Acacia Acaciae gummi
0308 Ph. Eur. 11.2     X   Akasiagummi, tørrdispersjon Acacia, dried dispersion Acaciae gummi dispersione desiccatum
2472 Ph. Eur. 11.0         Akebiastengel Akebia stem Akebiae caulis
0752 Ph. Eur. 11.0         Alanin Alanine Alaninum
1386 Ph. Eur. 11.0         Albendazol Albendazole Albendazolum
0255 Ph. Eur. 11.0         Albumininfusjonsvæske Human albumin solution Albumini humani solutio
1487 Ph. Eur. 11.0         Alfadeks Alfadex Alfadexum
1286 Ph. Eur. 11.0         Alfakalsidol Alfacalcidol Alfacalcidolum
1062 Ph. Eur. 11.0         Alfentanilhydrokloridhydrat Alfentanil hydrochloride hydrate Alfentanili hydrochloridum hydricum
1287 Ph. Eur. 11.0         Alfuzosinhydroklorid Alfuzosin hydrochloride Alfuzosini hydrochloridum
0591 Ph. Eur. 11.0         Alginsyre Alginic acid Acidum alginicum
2650 Ph. Eur. 11.0         Alimemazinhemitartrat Alimemazine hemitartrate Alimemazini hemitartras
1285 Ph. Eur. 11.0         Alkuroniumklorid Alcuronium chloride Alcuronii chloridum
1288 Ph. Eur. 11.0         Allantoin Allantoin Allantoinum
0576 Ph. Eur. 11.0         Allopurinol Allopurinol Allopurinolum
3011 Ph. Eur. 11.0         all-rac-Fytomenadion all-rac-Phytomenadione int-rac-Phytomenadionum
2010 Ph. Eur. 11.0         Almagat Almagate Almagatum
2970 Ph. Eur. 11.0         Almotriptanmalat Almotriptan malate Almotriptani malas
0259 Ph. Eur. 11.2         Aloe, tørrekstrakt, standardisert Aloes dry extract, standardised Aloes extractum siccum normatum
1065 Ph. Eur. 11.0         Alprazolam Alprazolam Alprazolamum
0876 Ph. Eur. 11.0         Alprenololhydroklorid Alprenolol hydrochloride Alprenololi hydrochloridum
1488 Ph. Eur. 11.0         Alprostadil Alprostadil Alprostadilum
1856 Ph. Eur. 11.0         Alteablad Marshmallow leaf Althaeae folium
1126 Ph. Eur. 11.0         Altearot Marshmallow root Althaeae radix
1170 Ph. Eur. 11.0         Alteplase til parenteral bruk Alteplase for injection Alteplasum ad iniectabile
2185 Ph. Eur. 11.0         Altizid Altizide Altizidum
0152 Ph. Eur. 11.0         Alttuberkulin, til human bruk Tuberculin for human use, old Tuberculinum pristinum ad usum humanum
2166 Ph. Eur. 11.0         Aluminiumfosfatgel Aluminium phosphate gel Aluminii phosphatis liquamen
1598 Ph. Eur. 11.0         Aluminiumfosfathydrat Aluminium phosphate, hydrated Aluminii phosphas hydricus
1664 Ph. Eur. 11.0         Aluminiumhydroksid, hydrert, til adsorpsjon Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem
0971 Ph. Eur. 11.0         Aluminiumkloridheksahydrat Aluminium chloride hexahydrate Aluminii chloridum hexahydricum
1388 Ph. Eur. 11.0         Aluminiummagnesiumsilikat Aluminium magnesium silicate Aluminii magnesii silicas
1676 Ph. Eur. 11.0         Aluminiumnatriumsilikat Aluminium sodium silicate Aluminii natrii silicas
0311 Ph. Eur. 11.0         Aluminiumoksidhydrat Aluminium oxide, hydrated Aluminii oxidum hydricum
1663 Ph. Eur. 11.0         Aluminiumstearat Aluminium stearate Aluminii stearas
0165 Ph. Eur. 11.0         Aluminiumsulfat Aluminium sulfate Aluminii sulfas
0006 Ph. Eur. 11.0     X   Alun Alum Alumen
2156 Ph. Eur. 11.0         Alverinsitrat Alverine citrate Alverini citras
0463 Ph. Eur. 11.0         Amantadinhydroklorid Amantadine hydrochloride Amantadini hydrochloridum
1489 Ph. Eur. 11.0         Ambroksolhydroklorid Ambroxol hydrochloride Ambroxoli hydrochloridum
0368 Ph. Eur. 11.0         Amfetaminsulfat Amfetamine sulfate Amfetamini sulfas
1292 Ph. Eur. 11.0         Amfotericin B Amphotericin B Amphotericinum B
0873 Ph. Eur. 11.0         Amidotrizoinsyredihydrat Amidotrizoic acid dihydrate Acidum amidotrizoicum dihydricum
1289 Ph. Eur. 11.0         Amikacin Amikacin Amikacinum
1290 Ph. Eur. 11.0         Amikacinsulfat Amikacin sulfate Amikacini sulfas
0651 Ph. Eur. 11.0         Amiloridhydrokloriddihydrat Amiloride hydrochloride dihydrate Amiloridi hydrochloridum dihydricum
0300 Ph. Eur. 11.1     X   Aminofyllin Theophylline-ethylenediamine Theophyllinum et ethylenediaminum
0874 Ph. Eur. 11.0         Aminokapronsyre Aminocaproic acid Acidum aminocaproicum
0803 Ph. Eur. 11.0         Amiodaronhydroklorid Amiodarone hydrochloride Amiodaroni hydrochloridum
1490 Ph. Eur. 11.0         Amisulprid Amisulpride Amisulpridum
0464 Ph. Eur. 11.0         Amitriptylinhydroklorid Amitriptyline hydrochloride Amitriptylini hydrochloridum
1491 Ph. Eur. 11.0         Amlodipinbesilat Amlodipine besilate Amlodipini besilas
0877 Ph. Eur. 11.0     X   Ammoniakkoppløsning, konsentrert Ammonia solution, concentrated Ammoniae solutio concentrata
1389 Ph. Eur. 11.0         Ammoniumbromid Ammonium bromide Ammonii bromidum
1772 Ph. Eur. 11.0         Ammoniumglykyrrisat Ammonium glycyrrhizate Ammonii glycyrrhizas
1390 Ph. Eur. 11.0         Ammoniumhydrogenkarbonat Ammonium hydrogen carbonate Ammonii hydrogenocarbonas
0007 Ph. Eur. 11.0         Ammoniumklorid Ammonium chloride Ammonii chloridum
2081 Ph. Eur. 11.0         Ammoniummetakrylatkopolymer type A Ammonio methacrylate copolymer (type A) Ammonio methacrylatis copolymerum A
2082 Ph. Eur. 11.2         Ammoniummetakrylatkopolymer, type B Ammonio methacrylate copolymer (type B) Ammonio methacrylatis copolymerum B
0577 Ph. Eur. 11.0         Amoksicillinnatrium Amoxicillin sodium Amoxicillinum natricum
0260 Ph. Eur. 11.0         Amoksicillintrihydrat Amoxicillin trihydrate Amoxicillinum trihydricum
2554 Ph. Eur. 11.0         Amomumfrukt Amomum fruit Amomi fructus
2555 Ph. Eur. 11.0         Amomumfrukt, rund Round amomum fruit Amomi fructus rotundus
2756 Ph. Eur. 11.0         Amorolfinhydroklorid Amorolfine hydrochloride Amorolfini hydrochloridum
0167 Ph. Eur. 11.0         Ampicillin Ampicillin Ampicillinum
0578 Ph. Eur. 11.0         Ampicillinnatrium Ampicillin sodium Ampicillinum natricum
0168 Ph. Eur. 11.0         Ampicillintrihydrat Ampicillin trihydrate Ampicillinum trihydricum
3010 Ph. Eur. 11.0   X     Amproliumhydroklorid til dyr Amprolium hydrochloride for veterinary use Amprolii hydrochloridum ad usum veterinarium
2405 Ph. Eur. 11.1         Amylmetakresol Amylmetacresol Amylmetacresolum
2406 Ph. Eur. 11.0         Anastrozol Anastrozole Anastrozolum
2712 Ph. Eur. 11.0     X   Andrografis Andrographis herb Andrographidis herba
2661 Ph. Eur. 11.2         Anemarenajordstengel Anemarrhena asphodeloides rhizome Anemarrhenae asphodeloides rhizoma
2556 Ph. Eur. 11.0         Angelikarot, Dahuria Angelica dahurica root Angelicae dahuricae radix
2558 Ph. Eur. 11.0         Angelikarot, kinesisk Angelica sinensis root Angelicae sinensis radix
2557 Ph. Eur. 11.0         Angelikarot, pubescens Angelica pubescens root Angelicae pubescentis radix
0262 Ph. Eur. 11.0         Anis Aniseed Anisi fructus
0804 Ph. Eur. 11.0         Anisolje Anise oil Anisi aetheroleum
0972 Ph. Eur. 11.0         Antazolinhydroklorid Antazoline hydrochloride Antazolini hydrochloridum
0209 Ph. Eur. 11.0         Antikoagulasjons- og konserveringsoppløsninger for blod Anticoagulant and preservative solutions for human blood Solutiones anticoagulantes et sanguinem humanum conservantes
0878 Ph. Eur. 11.0         Antitrombin III-konsentrat, humant Human antithrombin III concentrate Antithrombinum III humanum densatum
0136 Ph. Eur. 11.0         Apomorfinhydrokloridhemihydrat Apomorphine hydrochloride hemihydrate Apomorphini hydrochloridum hemihydricum
2391 Ph. Eur. 11.0         Apotekerkattostblad Mallow leaf Malvae folium
1541 Ph. Eur. 11.0         Apotekerkattostblomst Mallow flower Malvae sylvestris flos
1811 Ph. Eur. 11.0         Appelsinolje Sweet orange oil Aurantii dulcis aetheroleum
2906 Ph. Eur. 11.0   X     Apramycinsulfat til dyr Apramycin sulfate for veterinary use Apramycini sulfas ad usum veterinarium
2757 Ph. Eur. 11.0         Aprepitant Aprepitant Aprepitantum
2935 Ph. Eur. 11.0        

Aprikosfrø

Bitter apricot seed

Armeniacae semen amarum

0580 Ph. Eur. 11.0         Aprotinin Aprotinin Aprotininum
0579 Ph. Eur. 11.0         Aprotininoppløsning, konsentrert Aprotinin concentrated solution Aprotinini solutio concentrata
0806 Ph. Eur. 11.0         Arginin Arginine Argininum
2096 Ph. Eur. 11.0         Argininaspartat Arginine aspartate Arginini aspartas
0805 Ph. Eur. 11.0         Argininhydroklorid Arginine hydrochloride Arginini hydrochloridum
2407 Ph. Eur. 11.0         Argon Argon Argon
2617 Ph. Eur. 11.0         Aripiprazol Aripiprazole Aripiprazolum
2463 Ph. Eur. 11.0         Armandklematisstengel Clematis armandii stem Clematidis armandii caulis
1391 Ph. Eur. 11.2         Arnikablomst Arnica flower Arnicae flos
1809 Ph. Eur. 11.0         Arnikatinktur Arnica tincture Arnicae tinctura
1688 Ph. Eur. 11.0         Artikainhydroklorid Articaine hydrochloride Articaini hydrochloridum
1866 Ph. Eur. 11.0         Artisjokkblad Artichoke leaf Cynarae folium
2389 Ph. Eur. 11.2         Artisjokkblad, tørrekstrakt Artichoke leaf dry extract Cynarae folii extractum siccum
1600 Ph. Eur. 11.0         Askeblad Ash leaf Fraxini folium
0253 Ph. Eur. 11.0         Askorbinsyre Ascorbic acid Acidum ascorbicum
0807 Ph. Eur. 11.0         Askorbylpalmitat Ascorbyl palmitate Ascorbylis palmitas
2086 Ph. Eur. 11.0         Asparaginmonohydrat Asparagine monohydrate Asparaginum monohydricum
0973 Ph. Eur. 11.0         Aspartam Aspartame Aspartamum
0797 Ph. Eur. 11.0         Aspartinsyre Aspartic acid Acidum asparticum
1067 Ph. Eur. 11.0         Astemizol Astemizole Astemizolum
2898 Ph. Eur. 11.0         Atazanavirsulfat Atazanavir sulfate Atazanaviri sulfas
0703 Ph. Eur. 11.0         Atenolol Atenolol Atenololum
2640 Ph. Eur. 11.0         Atomoksetinhydroklorid Atomoxetine hydrochloride Atomoxetini hydrochloridum
2191 Ph. Eur. 11.1         Atorvastatinkalsium xH2O Atorvastatin calcium xH2O Atorvastatinum calcicum
2192 Ph. Eur. 11.0         Atovakvon Atovaquone Atovaquonum
2559 Ph. Eur. 11.2         Atraktylodesjordstengel Atractylodes lancea rhizome Atractylodis lanceae rhizoma
2560 Ph. Eur. 11.2         Atraktylodesjordstengel, storhodet Atractylodes rhizome, largehead Atractylodis macrocephalae rhizoma
1970 Ph. Eur. 11.0         Atrakuriumbesilat Atracurium besilate Atracurii besilas
2056 Ph. Eur. 11.0         Atropin Atropine Atropinum
0068 Ph. Eur. 11.4     X X Atropine sulfate Atropine sulfate monohydrate Atropini sulfas
0068 Ph. Eur. 11.4     X X Atropinsulfatmonohydrat Atropine sulfate monohydrate Atropini sulfas
1708 Ph. Eur. 11.0   X     Azaperon til dyr Azaperone for veterinary use Azaperonum ad usum veterinarium
0369 Ph. Eur. 11.0         Azatioprin Azathioprine Azathioprinum
1633 Ph. Eur. 11.0         Azelastinhydroklorid Azelastine hydrochloride Azelastini hydrochloridum
1649 Ph. Eur. 11.0         Azitromycin Azithromycin Azithromycinum